piatok 10. júla 2015

Žítkovské bohyne - esej o postmodernom generačnom románe

Počas môjho štúdia estetiky som musel napísať viacero seminárnych prác. Niektoré boli o predmetoch, ktoré ma nebavili a ja som sa musel nútiť písať. Niektoré ma nesmierne bavili, ale mali svoje chyby. A potom tu je táto esej o knižke českej autorky Kateřiny Tučkovej. Na ňu som obzvlášť hrdý. Hlavne pre to, že Žítkovské bohyne ma ako kniha prekvapili a myslým si, že by mohli zaujať i Vás. A tu je tá esej:Lazy a kopanice. Alebo štále. Skupinky domov a hospodárskych budov strácajúce sa na úbočiach križovaných cestami a medzami zarastenými krovím. Zvyčajne na nich žije zopár rodín, dnes už prestarnutých. Križovatky zdobia jednoduché kaplnky a leto tam vyzerá idylicky. V genius loci, v duchu takýchto miest je viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Ľudia z kopaníc majú silný vzťah k prírode a tradíciám. Znie to ako klišé, ale vyplýva to z jednoduchého faktu, ktorý nie je na prvý pohľad zjavný. Mnohé rodiny sú na tom istom mieste usadené niekoľko generácií, základy najstarších domov majú už stovku rokov. Málokto dokáže povedať, kedy sa tam jeho predkovia usadili. Môže to byť storočie alebo päť. Na lazoch má každá medza, potok alebo pasienka svoje meno, ku ktorému sa viaže nejaký príbeh. Mnohé z nich sú zabudnuté. Ak sa nezabudlo, tak je to len vďaka zachovanej orálnej histórii, až neskôr sa možno našiel niekto, kto ju zapísal (napríklad Jozef Hindický v Novobanských povestiach).
To je súčasťou poetiky kopaníc. Mnohé je skryté v minulosti, mnohé si môžeme domýšľať. Aj udalosti nedávne môžu získať mysteriózny nádych, ktorý im dodajú domáce obyčaje alebo povery. Straší tam naozaj na krížnych cestách? Bývala skutočná bosorka v chalupe, ktorú si prerábam na chatu? Lazy ponúkajú romanticky uvažujúcim ľuďom okrem pokoja a spojenia s prírodou aj mnoho príbehov.
Práve táto príbehovosť bola pre autora tohto textu (ktorý pochádza z podobného prostredia) kľúčová pri prístupe k textu Kateřiny Tučkovej Žítkovské bohyne. Genus loci Moravských Kopaníc mu bol blízky a povedomý a knihu čítal hlavne cez to, čo je v nej najhlavnejšie – cez príbeh hlavnej hrdinky, ktorá sa rozhodla odkryť tajomstvá svojej vlastnej rodiny. Dielo je problematické žánrovo zaradiť (ako u väčšiny kníh, ktoré majú blízko k vysokému umeniu – ak niečo také dnes ešte existuje), aj keď to má blízko generačnému románu a detektívky.
Autorka knihy Katařina Tučková

Detektívku to pripomína pre to, že hlavná hrdinka, Dora, zbiera stopy a na ich základe si vystavuje obraz o minulosti. Avšak nemôžeme o Žítkovských bohyniach uvažovať ako o detektívke, dokonca ani v jednej z rovín rozprávania príbehu, kde sa dej odohráva hlavne v archívoch, lebo nám k tomu chýba dostatočný počet žánrových atribútov. Detektív nemá pomocníka, a vlastne ani súpera, nikoho, koho by na záver svojho hľadania potrestal.
Dora totiž pátra po histórii svojho rodu. Chce zistiť, aké udalosti viedli k strate rodiny v jej detstve. Jej motivácia nie je len v snahe pochopiť minulosť, ale ženie ju i menej viditeľná túžba – pochopiť budúcnosť. Dora je osamelá hrdinka, ktorá má väčšinu svojej existencie za sebou. Žije životom nenápadnej sivej myšky, ukrytej v jej práci, ktorú málokoho naozaj zaujíma. Vo svete pre ňu nie je miesto a jej život nikam nevedie. V snahe pochopiť históriu svojej rodiny dáva zmysel aj svojej budúcnosti. Už nie je len zabudnutou etnologičkou, ale kronikárkou mysterióznej kopanickej tradície, ba možno aj čímsi viac. Jej miesto vo svete je dané, takisto i jej účel, teraz ho už len naplniť. Pátranie po minulosti môže priniesť aj poznanie budúcnosti. Jej rodina je hlboko spojená s tradíciou bohovania, pričom každá nositeľka tohto daru skončila tragicky. Čaká Doru tiež taký osud? Aj v tomto svete, vo svete racionálneho poznania, zákonov, medicíny, vo svete, ktorý vlastne nepotrebuje svoju bohyňu?

Žítkovské bohyne najviac pripomínajú generačný román. Nie však klasický, rozprávaný pohľadom viacerých postáv priamo zúčastnených na dianí alebo cez optiku vševediaceho rozprávača. Sú rozprávané cez Doru, jej život a cez archívne záznamy, ktoré ju sprevádzajú udalosťami, pri ktorých nemohla byť sama prítomná, alebo doplňujú celkový obraz. Máme tu vlastne dvoch rozprávačov, ktorí sú v texte najmarkantnejšie oddelení cez jazyk akým hovoria. Dora hovorí beletristickým, ľudským jazykom. Archívy hovoria formálnym, úradným a neosobným jazykom správ a hlásení.  Pnutie, ktoré je medzi týmito dvomi spôsobmi vyjadrovania má viacero dôsledkov, ale jeden z najvýraznejších je to, že si čitateľ až pridobre uvedomuje, že v románe sa netematizujú v čase a priestore vzdialené udalosti, ale niečo, čo bolo aktuálne ešte pred pár desaťročiami. Nečítame o procesoch so Salemskými bosorkami zo sedemnásteho storočia, ale o domácich dejinách dvadsiateho storočia. Niečo, čo by sa nám inak zdalo vzdialené (kopaničiarske povery a mystická tradícia) je tu cez administratívny jazyk sprítomnené a vtiahnuté do našej šedivej reality.
Prvkov generačného románu nájdeme v Žítkovských bohyniach viac. Príbeh je viazaný hlavne na životné úskalia dvoch generácií jednej rodiny, tak isto tu nájdeme prvok „rodinného tajomstva“, ktoré je väčšinou spúšťačom tragického osudu hrdinov. Čosi sa v minulosti pokazilo, niekto urobil zlé rozhodnutie a následky nesú aj generácie po tom. Tak isto, ako aj v iných generačných románoch tuzemskej literatúry sa tu tematizuje dopad udalostí (druhá svetová vojna, komunizmus, samostatné Československo a pod.) na jednoduchú rodinu, žijúcu na prvý pohľad mimo hlavného diania. To je už viacej dôvodov, prečo by sme o Tučkovej románe mohli uvažovať ako o generačnom.
V rámci tohto uvažovania sa dostaneme na zaujímavé miesta. Generačný román nie je v súčasnosti práve častým javom v domácej literatúre. Môžu byť Žítkovské bohyne jeho znovuzrodením?  Môžu, lebo vedie k uvažovania o dejinách rodín na domácich lazoch, môže zvýšiť záujem o legendy novodobej histórie, nielen tie viazané na urbárny priestor ale aj tie mimo neho. Minimálne u jedného čitateľa sa tento záujem prejavil. Ak by sa tak stalo pri niekom literárne nadanom a dostatočne trpezlivom, pri autorovi, ktorý by natrafil na podobný námet uprostred slovenských lazov, mohli by sme sa dočkať ďalšieho slovenského generačného románu. Hovoriť o niečom takom je však predčasné.
Bez ohľadu na to, aký dopad Žítkovské bohyne budú mať na tuzemskú literatúru, ide o výnimočnú knihu. Z jedného jediného dôvodu. Lebo aj keď je „čítaná nasilu“, z povinnosti, spôsobuje potešenie. Nielen zo samotného čítania, ale aj uvažovania o nej. A to je – pre beletriu – to najdôležitejšie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára